Φωτ. Άρις Γεωργίου


Ντίνος Χριστιανόπουλος (1931-2020):
«Ιστορίες του γλυκού νερού»

Φωτογραφίες, χειρόγραφα.

Συνεργάζονται: Άρις Γεωργίου, Τάκης Γραμμένος, Μιχαήλα Καραμπίνη-Ιατρού, Φλορ δε Μαρία Νοτσεμπουένα Σανταντέρ, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Σάκης Παπαδημητρίου.

{Συντονισμός: Δημήτρης Καλοκύρης}