Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον «Χάρτη» ή/και να στείλετε  αδημοσίευτες συνεργασίες σας μπορείτε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία.
{e-mail: info@hartismag.gr}

Περιοδικό Χάρτης | Αγίου Κωνσταντίνου 40 [A19] Μαρούσι 15124