ΚΕΙΜΕΝΑ

Χάρτης 18 {ΙΟΥΝΙΟΣ 2020}

Ποίηση & Πεζογραφία

Μετάφραση

Δοκίμιο

Βιβλία

(παρουσιάσεις, κριτικές)

Πυξίδες

Διερευνήσεις

(έρευνες, συνεντεύξεις, συζητήσεις)

Χαρτοφυλάκιο

(Από το ταχυδρομείο του «Χάρτη»)

ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ: