ΚΕΙΜΕΝΑ

Χάρτης 16 {ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020}

Ποίηση & Πεζογραφία

Μετάφραση

Δοκίμιο

Βιβλία

(παρουσιάσεις, κριτικές)

Πυξίδες

Διερευνήσεις

(έρευνες, συνεντεύξεις, συζητήσεις)

Χαρτοφυλάκιο

(Από το ταχυδρομείο του «Χάρτη»)

Αναγνώσεις & μουσικές

Μένουμε σπίτι

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ: